Baza wiedzy

Tu prezentowane są informacje na temat technologii użytej do znakowania produktów kodami kreskowymi jednowymiarowymi (kody 1D) oraz kodami dwuwymiarowymi (kody 2D)

 

Czynniki ekonomiczne i funkcjonalne oraz postęp cywilizacyjny co pewien czas rewidują spojrzenie człowieka na wszystkie technologie, wykorzystywane na polu informatyki. Zjawisko to nie omija również lokalnych sieci komputerowych. Klasyczne sieci komputerowe opierają swoja strukturę o medium przewodowe. Przed kilkoma laty był to kabel koncentryczny, do "wczoraj" był nim 8 żyłowy kabel miedziany lub kabel światłowodowy. Dziś podstawą komunikacji są sieci bezprzewodowe nazywane WLAN (Wireless LAN - LAN bezprzewodowy) lub WiFi – Wireless Fidelity. 

 

Przydatne informacje dla użytkowników komputerów