Czynniki ekonomiczne i funkcjonalne oraz postęp cywilizacyjny co pewien czas rewidują spojrzenie człowieka na wszystkie technologie, wykorzystywane na polu informatyki. Zjawisko to nie omija również lokalnych sieci komputerowych. Klasyczne sieci komputerowe opierają swoja strukturę o medium przewodowe. Przed kilkoma laty był to kabel koncentryczny, obecnie jest nim ośmiożyłowy kabel miedziany lub kabel światłowodowy.

 

Sieci bezprzewodowe (WLAN - Wireless LAN) mają większość cech tożsamych ze zwykłymi sieciami lokalnymi, jednak dwiema głównymi cechami, jakie te sieci odróżniają jest fakt iż jako medium w WiFi używa się fal elektromagnetycznych w pasmach 2,4GHz i 5,7GHz oraz to, że metoda dostępu do medium zamiast CSMA/CD została zmieniona na CSMA/CA.

Mimo mniejszej przepustowości większą popularnością cieszyła się jednak wersja standardu 802.11b i to głównie z nią utożsamia się sieci WLAN. Stało się tak zapewne między innymi dlatego, że wówczas urządzenia pracujące w paśmie 5,7GHz były znacznie droższe oraz zapewniają o wiele mniejsze pokrycie zasięgiem radiowym z uwagi na większą absorbcję sygnału przez otoczenie w porównaniu z częstotliwością 2,4GHz.

W dalszym ciągu jednak zainteresowanie tą technologią rosło, więc niedługo później, bo w 2003 roku powstał nowy standard 802.11g, który pracuje w paśmie 2,4GHz i praktycznie jest rozszerzeniem wcześniejszych osiągnięć: poprzez podobieństwo do 802.11a zwiększono przepustowość do 54MBit oraz niemal całkowicie zapewniono kompatybilność w dół z urządzeniami 802.11b.

 

Metoda CSMA/CA polega na sprawdzaniu przez nadawcę dostępności medium przed wysyłaniem właściwych pakietów z danymi, co ogranicza w sposób znaczny poziom zakłóceń i interferencji pomiędzy wieloma użytkownikami pasma radiowego. Nadawca tak długo czeka; wciąż nasłuchując; aż poziom sygnału wejściowego z odbiornika spadnie do poziomu oznaczającego brak transmisji od innych stacji.

Wykorzystanie pasm radiowych w większości krajów wymaga zezwolenia od odpowiednich organizacji rządowych oraz homologowania urządzeń służących do komunikacji bezprzewodowej. W stanach Zjednoczonych zajmuje się tym organizacja o nazwie Federal Communications Commision (FCC) natomiast w Europie – European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

 

W klasie protokołów 802.11 wyróżnia się kilka rodzajów warstw fizycznych: Podczerwień, FHSS, DSSS...

 

Sieci bezprzewodowe mogą pracować w jednej z dwóch topologii określanych angielskimi nazwami:Ad-Hoc oraz Infrastructure.

Technologia rozpraszająca widmo częstotliwości poprzez sekwencyjne kluczowanie bezpośrednie....

Technologia sekwencyjnego kluczowania bezpośredniego oparta na DSSS, lecz zastosowano tutaj dodatkowo...

Najwydajniejszy sposób modulacji...

Ta sama cecha sieci bezprzewodowych, która jest ich wielkim atutem - paradoksalnie jest również ich największą wadą. Mowa tutaj o komunikacji za pomocą fal radiowych. Lokalne sieci bezprzewodowe są „otwarte" w taki sposób, że każde „obce" urządzenie będące w zasięgu może odbierać dane pochodzące z takiej sieci.

Szybko zaczęto niwelować słabości w uwierzytelnianiu i szyfrowaniu sieci WLAN. Wiele urządzeń umożliwia uwierzytelnienie za pomocą tablicy adresów MAC bezprzewodowych kart sieciowych, lecz to również nie zabezpiecza sieci w 100% choć dodatkowo obniża możliwość ataku.

Aby niewątpliwe korzyści ze stosowania sieci WLAN nie zostały przyćmione niedogodnościami związanymi z ich administracją potrzebne są odpowiednie narzędzia pozwalające na efektywne i łatwe zarządzanie tymi sieciami. Pracownicy działów IT w średnich firmach są ludźmi niezwykle zajętymi dużą ilością różnych zadań, z których każde należą do priorytetowych.