ADC – automatyczne gromadzenie danych (Automatic Data Capture), bezpośrednie wprowadzanie danych do systemu informacyjnego za pomocą urządzeń sterowanych mikroprocesorem bez użycia klawiatury lecz z użyciem określonej technologi odczytu na przykład: kodów kreskowych

GS1 -  (Global System One) – globalny międzynarodowy i międzybranżowy system jednoznacznej i automatycznej identyfikacji oraz elektronicznej wymiany danych

EAN - (European Article Numbering system) - System identyfikacji towarów oraz organizacja, działająca do 2005 roku, z której powstał GS1, również potoczna nazwa kodu kreskowego 

GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej (Global Trade Item Number) identyfikator GS1 przeznaczony do rozpoznawania jednostek handlowych (produktów), różniących się od innych zawartością lub projektem. Numer ten musi pozostawać stały przez cały czas obrotu tą jednostką (towarem)

GLN - Globalny Numer Lokalizacyjny 

SSCC - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej/Logistycznej