Pobieranie danych z kolektora i ich archiwizacja

A jeżeli chcę pobrać dane z kolektora i zapisać je do pliku a dopiero potem do Optimy? Niestety standardowo nie mamy takiej możliwości. Wymienione programy pobierają dane tylko z kolektora, w dodatku w specyficzny sposób skonfigurowanego: odczytane kody i ilości muszą być wysłane bez separatorów z polami o zadanej długości! Często powoduje to problemy.

Pobieranie danych z pliku lub z kolektora

Rozwiązaniem, które doskonale pasuje w tej sytuacji jest zastosowanie naszego modułu współpracującego zarówno z Comarch Optima 2014 o nazwie CoFiCo.

Moduł ten pozwala na pracę w jednym z dwóch trybów:

  1. pobranie danych z kolektora, zapis do pliku o wybranej nazwie a następnie zaimportowanie ich do Optimy
  2. wczytanie (wcześniej pobranych) danych z pliku tekstowego i zaimportowanie go do Optimy

Dowolny kolektor

Dodatkowym atutem jest fakt, że dane pobierane są nie bezpośrednio z kolektora lecz poprzez wywołanie programu transmisyjnego 232_Read.exe dostarczanego przez producenta m.in. Dzięki temu można zastosować niemal dowolny kolektor danych. Popularne są kolektory CipherLab serii 711, 8000, 8001, 8300 czy Argox PT-20 lub PA-20 - i nie muszą być one specjalnie programowane. Wystarczy że plik tekstowy z danymi zawiera dwa pola o zmiennej długości oddzielane przecinkami: kod EAN oraz ilość.

Takie rozwiązanie pozwala używać tego samego kolektora np. w innych programach oraz umożliwia zastosowanie kolektorów danych, które normalnie nie są wspierane przez Comarch. 

 

Gdzie mogę użyć kolektora? Droga zabawka tylko na inwentaryzację!

Może się wydawać, że kupno droższego niż zwykły czytnik kolektora danych to zbyteczna ekstrawagancja: "inwentaryzację robi sie raz do roku, potem kolektor leży nie używany". Racja! ...jeśli tak podejdziemy do tematu kolektora... lecz...

Przyjęcia i wydania towaru za pomocą kolektora danych

...wystarczy wiedzieć, że wszędzie tam, gdzie w formularzu dokumentu widnieje przycisk z ikonką kolektora - możemy użyć CoFiCo. To oznacza, że dzięki modułowi oraz skanowaniu kolektorem można obsługiwać np. zamówienie czy wydanie towaru a nie samą tylko inwentaryzację!